085 - 043 5471 of 085 - 043 4845

HR SOLUTIONS

Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties continu kunnen meebewegen met de veranderende eisen aan kennis en kunde van personeel, markt en technologie. De ‘lange termijn’ is tegenwoordig eerder drie jaar dan tien. Veel organisaties maken dan ook een transitie door naar nieuwe, meer flexibele vormen van HR oplossingen zodat sneller en effectiever kan worden ingespeeld.   

UNIEKE PRIVACY STAFFING HR SOLUTIONS

De juiste aandacht voor medewerkers is belangrijk. De unieke Privacy Staffing HR Solutions biedt daarvoor een reeks van oplossingen waarbij uw organisatie zoveel mogelijk wordt ontzorgd.

·         Opzet & realisatie van Coaching

·         Opzet & realisatie van Training

·         Opzet & realisatie van Opleidings- en Trainingsplannen (O&I)

·         Opzet & realisatie van Begeleiding

·         Opzet & realisatie van Re-integratie

·         Opzet & realisatie van Begeleiding re-integratie 2e spoor

·         Advies & realisatie voor duurzame inzetbaarheid

·         Advies, opzet & realisatie van outplacement

·         Advies, opzet & realisatie van MVO-beleid

·         Advies & naleving van verplichtingen op Social Return On Investment (SROI)

·         Advies, opzet & realisatie van ambities in de Participatiewet

·         Vele andere oplossingen op maat, al naar gelang de behoefte van uw organisatie

 

 

HOE WIJ UW ORGANISATIE ONTZORGEN 

Op basis van expertise gedreven aandacht voor de situatie binnen uw organisatie en uw behoeften, wensen en strategieën formuleren wij een te bespreken en door u goed te keuren concrete oplossing of indien gewenst een concreet uitgewerkte Privacy HR plan van aanpak.

Enkele voorbeelden van mogelijkheden

  • begeleiding en bemiddeling van medewerkers die niet meer actief zijn, hun huidige functie niet meer kunnen vervullen in de toekomst of door ziekte niet langer binnen uw organisatie aan de slag kunnen.
  • het inschatten van de arbeidsmarktwaarde bij coachings- of outplacementtrajecten. Dankzij deze inschattting krijgt de medewerker een beeld van zijn positie op de huidige arbeidsmarkt.
  • het voeren van periodiek overleg (sparren). Hiermee krijgt u inzicht in de mate waarin medewerkers klaar zijn voor de arbeidsmarkt bij instroom in het mobiliteitstraject. 
  • analyse en advies over uw totale AVG personeelsbestand. Is uw AVG personeel voldoende inzetbaar? Binnen en buiten uw organisatie?
  • ondersteuning bij het realiseren van MVO-doelstellingen, verplichtingen op Social Return On Investment (SROI), Participatiewet en andere sociale wet-en regelgeving.

 

UW DESKUNDIGE PARTER VOOR HR OPLOSSINGEN

De senior privacy en dataprotectie adviseurs van Privacy Staffing zijn zelf jarenlang actief geweest op het vakgebied en zijn bij uitstek uw geschikte partner om de organisaties te helpen om de juiste waarde toe te voegen en voor het realiseren van bredere inzetbaarheid van medewerkers. We werken aan inzetbaarheid van medewerkers op de AVG arbeidsmarkt van vandaag én morgen. Onze adviseurs kijken samen met u naar de beste oplossing. Zij staan midden in de arbeidsmarkt, hebben ruime ervaring en zijn allen multidisciplinair opgeleid én ervaren in het werken met AVG doelgroepen die de nodige aandacht hebben.

Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Contact met Privacy Staffing HR Solutions

 

Verificatie